Ηχητικό Πανδαιμόνιο | #4 |30/09/14

Η εκπομπή του Ηχητικού Πανδαιμόνιου στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014.

Ηχητικό Πανδαιμόνιο | #2 |16/09/14

Η εκπομπή του Ηχητικού Πανδαιμόνιου στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2014.

Ηχητικό Πανδαιμόνιο | #1 |09/09/14

Η εκπομπή του Ηχητικού Πανδαιμόνιου στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2014.

RapFuria+Minimal Chaos + MC Αλλοπρόσαλλος|10/04/14

Ένα μέρος της εκπομπής (τεχνικό λαθάκι..:() με την RapFuria και τον MC Αλλοπρόσαλο (Ψυχοδράμα 07), όπως ακούστηκε στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης στις 10/04/14.

mcrapfuriaallo100404large