Ηχητικό Πανδαιμόνιο | #3 | 23/09/14

Η εκπομπή του Ηχητικού Πανδαιμόνιου στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2014.

Μια οικογένεια είμαστε όλοι… (σχετικά με τον επικείμενο πόλεμο στην Συρία)

masters and dogs syria

Via AnarchyInCyprus