Δύο επιλογές ΖΩΗ(ς) μέσα στο κτήνος

Α)Η αποδοχή της κυριαρχίας και του μοντέλου ”ζωής’‘ που επιβάλλει, καθώς και η ενσωμάτωση σε αυτό.

workconsume*Προσοχή! Το κομμάτι ”consume” σε περιορισμένα αριθμημένα κομμάτια

Β)Ο δρόμος της μεθοδικής άρνησης του υπάρχοντος και η προσπάθεια ανατροπής του.

BehLvYVCMAAIu_b